Cuntroaches @ Koma F, Berlin

Camera: Praktica Super TL 1000

Film: Kodak Tri-X 400

05/10/2016

Cuntroaches Koma F Berlin D. Garcerán

Cuntroaches Koma F Berlin D. Garcerán

Cuntroaches Koma F Berlin D. Garcerán

Cuntroaches Koma F Berlin D. Garcerán

 

d.garceran